Medlem & träningsavgifter 2015/2016

Medlems-/Träningsavgifter 150801-160731 (OBS året runt).

Medlemsavgift150 kr/år
Träningsavgift senior:

  Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

 

Trän seriespel år   6600                    
Trän serisspel halvår   3300       3300            
Trän seriespel kvartal 1650     1650     1650     1650    
Trän seriespel mån 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Endast träning 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Träningsavgift skolungdom:

  Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
Trän seriespel 150 150 150 150 150 150 150 150
Endast träning 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Vill man sluta med träning måste det meddelas Per eller Claes så fort som möjligt då man får betala innevarande och nästkommande månad (eftersom vi har uppsägningstid till hallen).

Misspengar: A-laget 5 kr/miss och F-laget 3 kr/miss.
Misspengar (gäller ej ungdom) betalas med jämna mellanrum efter att en lapp har lämnats ut med aktuell summa.

Betalas till Team Gamleby, bankgironr 282-2971 eller som en överföring till bankkonto i Tjustbygdens Sparbank 8422-8, 3191535-8.

Medlemsavgift betalas senast 30 september 2015.
Månadsavgifter betalas senast den siste i varje månad för innevarande månad. (ex. avgift för september 2015 betalas senast 30 september 2015).

Vid betalning ange namn, månad som betalningen avser, sorts betalning (ex. träningsavg, misspengar osv). Får ni inte plats med all text när ni betalar så skicka gärna ett mail med vad betalningen avser.

Har ni frågor så hör av er.

Annika Karlsson tel 124 42, 070-5569749 mail: annika.049312442@telia.com